Về chúng tôi

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ
ELLA SERVICE

Học viên của bạn không cần thêm quảng cáo. Họ cần nhu cầu được đáp ứng.

Triết lý của Ella Service khi cung cấp dịch vụ tư vấn là KẾT NỐI: kết nối các trường và tổ chức giáo dục cùng chương trình đào tạo chất lượng cao với đúng tập học viên có nhu cầu theo học. Đó là nền tảng cho niềm tin cốt lõi của Ella Service: một chiến dịch truyền thông marketing được đánh giá là hiệu quả khi và chỉ khi được tiếp cận với đúng đối tượng, đúng thời điểm đối tượng cần, và đúng kênh đối tượng sử dụng.

VỀ GIÁ TRỊ CỦA ELLA SERVICE

Tiên phong

Là đơn vị được đầu tư phát triển, có kinh nghiệm truyền thông, marketing cho ngành giáo dục

Sáng tạo

Nguồn lực triển khai chuyên biệt, xây dựng và bám sát nội dung truyền thông từ đặc điểm đối tượng

Tối ưu

Theo sát kế hoạch triển khai, phân tích dữ liệu thực hiện, đánh giá và tối ưu, cải thiện nhanh chóng

Trách nhiệm

Đồng hành cùng nhà trường từ hoạt động tư vấn, thiết lập mục tiêu và thực hiện nội dung triển khai