Dự án

ĐH Victoria Wellington & ĐH Kinh tế TP.HCM

BÀI TOÁN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thực hiện các hoạt động truyền thông trực tuyến để tuyển sinh cho 13 chương trình Cử nhân đào tạo liên kết giữa ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) với ĐH Victoria University of Wellington (New Zealand) (cuối năm 2018, đầu năm 2019).
Thời gian triển khai: 3-4 tháng

GIẢI PHÁP VÀ THỰC THI
Ella Service xây dựng kế hoạch triển khai trên các kênh, trực tiếp thực hiện với ngân sách phù hợp với từng chiến dịch và thực hiện các công cụ đo lường hiệu quả từng kênh theo từng giai đoạn

Chiến lược:
Phân phối quảng cáo thông qua Mạng xã hội (Facebook/ Instagram)
Phân phối quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm (Googe Ads)
Triển khai các chiến dịch truyền thông qua công cụ email marketing, group seeding

Triển khai:
Sản xuất bộ ảnh banner/poster, video phỏng vấn, giới thiệu về các chương trình đào tạo và du học tại New Zealand
Trực tiếp triển khai các chiến dịch truyền thông trực tuyến đa kênh, thu hút lead đăng ký trực tiếp trạng trang thông tin tuyển sinh của Tr. ĐH Kinh tế TPHCM


HIỆU QUẢ ĐEM LẠI
Hỗ trợ thu hút hơn 300 qualified leads đăng ký theo học
Dừng trước thời điểm kết thúc chiến dịch vì vượt quá số lượng dự kiến