Dự án

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

BÀI TOÁN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thực hiện các hoạt động online để tuyển sinh cho các 02 chương trình đào tạo liên kết với ĐH Northampton của Viện Đào tạo Quốc tế (các năm 2017, 2018) và các chương trình của Viện Đào tạo Liên tục (các năm 2018, 2019).
Thời gian triển khai: 3-4 tháng/ mỗi chiến dịch

GIẢI PHÁP VÀ THỰC THI
Ella Service xây dựng kế hoạch triển khai trên các kênh, trực tiếp thực hiện với ngân sách phù hợp với từng chiến dịch và thực hiện các công cụ đo lường hiệu quả từng kênh theo từng giai đoạn

Chiến lược:
Phân phối quảng cáo thông qua Mạng xã hội (Facebook/ Instagram)
Phân phối quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm (Googe Ads)
Triển khai các chiến dịch truyền thông qua công cụ email marketing, group seeding

Triển khai:
Thiết kế và sản xuất Trang landing page, tối ưu hiệu quả thu đơn đăng ký trực tuyến
Sản xuất bộ ảnh banner/poster, video phỏng vấn và giới thiệu về Viện và các chương trình đào tạo
Trực tiếp triển khai các chiến dịch truyền thông trực tuyến đa kênh


HIỆU QUẢ ĐEM LẠI
Tổng số hơn 1,000 qualified lead thu được trong suốt quá trình triển khai