Dự án

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

BÀI TOÁN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thực hiện các hoạt động truyền thông online để thu hút học viên tiềm năng, tăng số lượng và chất lượng thí sinh nộp hồ sơ, đăng ký nhập học chương trình cử nhân liên kết Quản trị Kinh doanh đại học Troy - ĐH Kinh tế ĐHQG HN

GIẢI PHÁP VÀ THỰC THI
Ella Service lên kế hoạch triển khai trên các kênh, phân chia ngân sách phù hợp và đề xuất con số đo lường hiệu quả các chiến dịch
Chiến lược:
Đầu tư hoạt động nghiên cứu - Market Research: Tìm hiểu hành vi và thông tin từ phụ huynh, học sinh bằng việc tham gia các sự kiện offline có liên quan
Đầu tư nội dung: xây dựng tuyến nội dung trên các kênh truyền thông phù hợp và thu hút đối tượng


Triển khai:
- Thiết kế và sản xuất Trang landing page, với nội dung làm nổi bật các giá trị vượt trội của chương trình
- Xây dựng tuyến nội dung về các giá trị đặc trưng của chương trình, cung cấp các thông tin có ích và đúng nhu cầu tìm hiểu của phụ huynh, học sinh
VD: các mốc thời gian tuyển sinh, thông tin về ngành học, cơ hội học tập và phát triển cho học sinh, vv
- Sản xuất video phỏng vấn, ảnh kèm bài đăng trên các trang truyền thông - Phân phối quảng cáo thông qua MXH, công cụ tìm kiếm, email-marketting
- Thực hiện truyền thông đa kênh để phát triển và tối ưu hành trình học viên khi tìm hiểu về Troy và các chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao

HIỆU QUẢ ĐEM LẠI
Thu hút hơn 300 qualified leads sau mỗi chiến dịch tuyển sinh
Hỗ trợ nhà trường tuyển sinh hơn 50 học viên theo học chương trình liên kết Troy - UEB hàng năm (kể từ 2018)