Dự án

Trường ĐH Ngoại thương - Hà Nội

BÀI TOÁN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thực hiện các hoạt động online để tuyển sinh cho các 13 chương trình liên kết của Khoa Đào tạo Quốc tế
Thời gian triển khai: 2-3 tháng/ mỗi chiến dịch/ mỗi chương trình đào tạo

GIẢI PHÁP VÀ THỰC THI
Ella Service lên kế hoạch triển khai trên các kênh, phân chia ngân sách phù hợp và đề xuất con số đo lường hiệu quả các chiến dịch
Chiến lược:
Phân phối quảng cáo thông qua Mạng xã hội (Facebook/ Instagram)
Phân phối quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm (Googe Ads)

Triển khai:
Thiết kế và sản xuất Trang landing page, tối ưu hiệu quả thu đơn đăng ký trực tuyến
Sản xuất bộ ảnh banner/poster, video phỏng vấn và giới thiệu về Khoa Đào tạo Quốc tếHIỆU QUẢ ĐEM LẠI
Trong vòng hơn 40 ngày triển khai, thu hút hơn 400 qualified leads. Trong đó 200+ leads được thu về trực tuyến qua trang thông tin tuyển sinh (landing page) thu đơn đăng ký đã được tối ưu hóa.