Dự án

Trường ĐH Phú Xuân - Huế

BÀI TOÁN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường ĐH Phú Xuân (PXU) thành lập từ năm 2003. Đến năm 2018, trường được đầu tư bởi Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE, sau đổi tên thành EQuest Group) và đã từng bước có những sự thay đổi đáng kể. Sau khi thay đổi chủ sở hữu, PXU tập trung đào tạo nguồn nhân lực CNTT, Du lịch và Ngôn ngữ, đặt mục tiêu tuyển sinh tăng trưởng 100% so với gần 300 sinh viên năm 2020.
Đây là một mục tiêu không hề dễ dàng bởi quan điểm khác biệt giữa trường công lập và tư thục vẫn đang là cản trở lớn đối với phụ huynh và học sinh ở khu vực miền Trung. Đồng thời, ngay trước kỳ tuyển sinh, COVID-19 khiến mọi kế hoạch truyền thông – tuyển sinh thay đổi. Không còn các mốc thời gian quan trọng như cũ, trường phải khai phá 1 con đường hoàn toàn mới: Chuyển đổi số quy trình tuyển sinh.

GIẢI PHÁP VÀ THỰC THI
Bên cạnh việc nghiên cứu kỹ lưỡng về ngành nghề và lên kế hoạch theo các mốc cao - thấp điểm của đợt tuyển sinh, Ella Service cũng thường xuyên nghiên cứu, khai thác hành vi, góc nhìn cá nhân của học sinh để có điều chỉnh phù hợp. Các giải pháp triển khai cũng sẽ không chỉ dừng ở thu hút lượt xem và đăng ký thông tin, mà còn phải tối ưu, tăng mức độ nhận diện thương hiệu, lợi thế thương hiệu và tăng mức độ chuyển đổi người dùng cho tới khi thành học viên chính thức.

Chiến lược:
Trau chuốt nội dung: thu hút học viên bằng những thông tin định hướng rõ ràng về ngành - nghề, sự thay đổi của PXU, cam kết việc làm với sinh viên, chất lượng đào tạo của một trong những trường Đại học tư thục hàng đầu miền Trung.

Truyền tải nội dung trên kênh phù hợp: chiến lược thúc đẩy đa kênh nơi các học viên tiềm năng, phụ huynh học sinh và giáo viên (những người ảnh hưởng tới việc hướng nghiệp cho học sinh) theo dõi và tìm hiểu thông tin.
Tăng tỷ lệ chuyển đổi người đăng ký thành học viên: sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến để ươm mầm học viên, gửi các chiến dịch nội dung định kỳ phù hợp với học sinh để học sinh thực sự gắn kết với thương hiệu Nhà trường

Triển khai:
- Sản xuất nội dung và triển khai truyền thông trên các kênh mạng xã hội theo các chủ đề:
+ Điểm nổi bật của ngành - nghề và chương trình đào tạo
+ Con đường phát triển sự nghiệp
+ Học viên, gương mặt đại diện của PXU đạt được thành tựu sáng giá
+ Chất lượng đào tạo và cam kết việc làm
+ Quy trình xét tuyển
- Xây dựng và phát triển nhóm Facebook riêng biệt (Group) để tạo hiệu quả tương tác và ươm mầm học viên cho các năm tuyển sinh tiếp theo
- Triển khai các chiến dịch email marketing định kỳ cho các nhóm đối tượng mục tiêu
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động tăng tương tác và nhận diện thương hiệu (Livestream)


HIỆU QUẢ ĐEM LẠI
Sau 60 ngày:
- Thu hút gần 90,000 lượt truy cập (trực tiếp và gián tiếp)
- Hơn 1,000 học viên tiềm năng đăng ký thông tin, đạt đến ngưỡng gần 200 học viên tiềm năng mới đăng ký hàng tuần (kể từ giữa tháng 5/2020)
- Gần 500 học viên nộp hồ sơ